"تام نامه" تلاش دارد ضمن معرفی هرچه بهتر شرکت تام به عنوان بازوی پرتوان مهندسی ایران خودرو، به معرفی گروه ها و واحدهای مختلف شرکت، ارایه آخرین اخبار خانواده تام، عملکرد و دستاوردهای شرکت در حوزه های کسب وکار جدید، گزارش ها و مقالات فنی همکاران نیز بپردازد.
آرشیو سال 1391
آرشيو سال 1392
آرشیو سال 1393
آرشیو سال 1394
نوع فایلدانلوداندازه
icon شماره 17- خرداد ماه 1394 2.89 MB
icon تام نامه شماره 18 3.36 MB
icon تام نامه شماره 19 3.16 MB
آرشيو سال 1395
نوع فایلدانلوداندازه
icon تام نامه شماره 20 9.13 MB
icon تام نامه شماره 21 18.95 MB
icon تام نامه شماره 22 9.61 MB
icon تام نامه شماره 23 13.04 MB
آرشيو سال 1396
آرشيو سال 1397
آرشيو سال 1398
نوع فایلدانلوداندازه
icon تام نامه شماره 29 2.94 MB
icon تام نامه شماره 30 10.55 MB
آرشيو سال 1399
نوع فایلدانلوداندازه
icon تام نامه شماره 31 6.61 MB
icon تام نامه شماره 32 10.15 MB
icon تام نامه شماره 33 7.73 MB
icon تام نامه شماره 34 7.73 MB