روز 17مهرماه مديرعامل و اعضاي هيات مديره گروه صنعتي ايران‌خودرو در شركت تام حضور يافتند و ضمن برگزاري جلسه هيات مديره ايران‌خودرو در تام، در جريان آخرين فعاليت‌هاي اين شركت قرار گرفتند.
روز 14آذرماه تعدادي از مديران ايران خودرو از سايت فولادسازي بردسير بازديد كردند.