بازسازی اتوماسیون ماشینهای ریخته گری 7 و 8 ذوب اهن اصفهان

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است

در اين پروژه كه به صورت Revamping انجام شد، سيستم اتوماسيون، برق و ابزار دقيق ايستگاههاي ۷ ، ۸ ريخته گري شركت ذوب آهن اصفهان نوسازي و بهسازي شد تا بعد از كوره بلند شماره۲ ذوب آهن بخش ديگري از اين كارخانه مجهز به تكنولوژي روزدر زمينه سيستمهاي كنترل ومانيتورينگ شود.


بازسازی اتوماسیون ماشینهای ریخته گری 7 و 8 ذوب اهن اصفهان