بازسازي و نوسازي اتوماسيون كوره بلند شماره 2 ذوب‌ آهن

  • کارفرما: ذوب‌آهن اصفهان
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: خرداد 1391
  • تاریخ پایان: شهريور 1392

این پروژه با هدف به‌روزرسانی سیستم اتوماسیون و تغییر نحوه شارژ مواد داخل کوره از خرداد 91 آغاز شده بود و مطابق برنامه زمان‌بندي پيش رفته است. بازسازي و نوسازي اين كوره كه براي نخستين بار پس از 40 سال و بدست متخصصان و كارشناسان داخلي تام انجام شده است. سيستم كار كوره در بخش هاي بارگيري، اتوماسيون و... به طور كلي تغيير يافته و به روز شده است. از جمله تغييرات مهم در بازسازي و نوسازي اين كوره، تبديل سيستم كوره آن از كوره با زنگ به كوره بدون زنگ است كه بر اساس شيوه هاي نوين روز دنياست.

بهره‌برداري از کوره با سیستم اتوماسیون جدید در شهریور 92 صورت گرفت که منجر به تولید آهن با استفاده از روش جدید شارژ مواد، براي اولین بار در کشور شد. شکسته شدن رکورد ماهیانه تولید آهن کارخانه به دلیل بکارگیري روش جدید، موفقیت بی‌سابقه پروژه را به اثبات می‌رساند. نظر به اهمیت بسزاي راه‌اندازي این پروژه براي کارفرما با توجه به اینکه ظرفیت تولید کوره بلند شماره 2 ذوب‌آهن اصفهان بیش از نیمی از ظرفیت کل آهن تولیدي کشور، معادل 4,1 میلیون تن آهن خام را داراست، مراحل راه‌اندازي می‌بایست در مدت زمان محدودي اتمام مي‌يافت.

 

هدف پروژه : نوسازي و به‌سازي سيستم‌هاي كنترل و ابزار دقيق و برق كوره بلند شماره دو ذوب آهن اصفهان

ديسيپلين‌هاي پروژه : پروسس، ابزار دقيق، كنترل، برق، ساختمان و اتوماسيون

نواحي كاري : سطح دو پروژه در 4 پلنت اصلي

تاريخ شروع پروژه : 2/4/91

تاريخ خاتمه طبق قرارداد: 2/4/92

تاريخ خاتمه طبق برنامه بازنگري شده : 2/4/92

تعداد ابزار دقيق : 1250 ابزار دقيق جديد

تعداد تابلو كنترل : 200 تابلو

تعداد I/O  : 3000 I/O  ديجينتال و آنالوگ

تعداد موتور الكتريكي : 1100 موتور الكتريكي

اتاق هاي كنترل: يك اتاق كنترل مركزي و يك اتاق كنترل محلي

 


بازسازي و نوسازي اتوماسيون كوره بلند شماره 2 ذوب‌ آهن