کنترل و ابزار دقیق

خدمات قابل ارائه

  • سیستم های بینایی ماشین و برنامه ریزی پیشرفته ربات
  • سیستم کنترل نظارتی و جمع آوری اطلاعات (SCADA)
  • سیستم پردازش تصویر و نظارت تلویزیونی (CCTV)
  • سیستم شناسایی و ردیابی محصول (RFID)
  • سیستم های انتقال هوشمند (AGV)
  • سیستم کنترل و DCS
  • ارتباطات و مخابرات
  • کنترل رباتیک
  • ابزار دقیق 
  •  خدمات پس از فروش

نوسازی سیستمهای كنترل و ابزار دقیق مس سرچشمه

اين پروژه كه سال 1390 با حضور رييس جمهور وقت افتتاح شد، اولین تجربه بزرگ یک شرکت داخلی در کشور محسوب می‌شود كه بدون حضور کارشناسان خارجی در کرمان و با دانش كارشناسان تام به اجرا رسيد. مهندسی، تامین، ساخت، نصب و راه‌اندازي سیستم کنترل و ابزار دقیق این مجتمع با توجه به فناوري روز تولید مس و بدون توقف در روند تولید انجام شده است.با اجراي این پروژه دانش فنی اتوماسیون صنعتی و سیستم کنترل پروسه تولید مس توسط شرکت تام ایران خودرو بومی‌سازي شد. از دستاوردهاي این پروژه می‌توان به کاهش توقفات، افزایش بهره‌وري، افزایش تولید، تسهیل در نگهداري و تعمیرات و ایجاد زیرساخت مدیریت تولید اشاره کرد. این پروژه شامل 18 اتاق کنترل محلی و یک... ادامه مطلب

سایر پروژه ها