پست 400.33 كیلو ولت كارخانه فولاد بردسیر

  • کارفرما: شركت فولاد سيرجان ايرانيان
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: خرداد 1390

پست برق 400/33 كيلوولت فولادسازي بردسير

 اين پست برق يكي از معدود پستهاي 400 كيلوولت در ارتفاع بالاي 2100 متر از سطح دريا محسوب ميشود. 
به دليل اتصال به شبكه سراسري بخشي از توان شبكه از طريق اين پست تبادل مي‌شود. پست برق بردسير دو ترانس دارد كه يكي MVA70 و مربوط به پلنت احياست و ديگري MVA170 و مربوط به كوره‌هاي LF و EAF است.
در پستهاي فشار قوي از هوا به عنوان عايق استفاده ميشود و وقتي فشار هوا كم ميشود اين عايق تضعيف شده كه اين مساله براي طراحي نقشه كلي و فواصل تجهيزات در دو قسمت برقدار اهميت بالايي دارد. اين حساسيت براي ارتفاع بالاي دوهزار متر مطرح است، به همين دليل تجهيزات به صورت خاص براي اين پروژه نصب شد و به كمك ساخت داخل و البته كارشناسان زبده داخلي اين مهم به انجام رسيد و تام دانش بومي خود در حوزه توسعه پست‌هاي برق را با توجه به تنوع پروژه‌هايش كامل كرده و بعد از پست برق بردسير، توانست پنج پروژه ديگر نيز دريافت كند.

پست 400.33 كیلو ولت كارخانه فولاد بردسیر