پروژه توسعه پست 400 كیلوولت نیروگاهی شیروان

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آذر 1393
  • تاریخ پایان: شهريور 1396

  پست برق 400 كيلوولت نيروگاه شيروان

 با همت كارشناسان تام، پست برق نيروگاهي شيروان در شهريورماه سال 1396 به شبكه سراسري برق متصل شد.
توسعه سه فيدر 400 كيلوولت در پست 400كيلوولت نيروگاه شيروان از ابتداي سال 93 با هدف اتصال سه واحد نيروگاه به شبكه سراري برق توسط شركت تام آغاز شد.
طرح كنترل و حفاظت موجود پست از نوع DCS شركت ABB است كه در راستاي توسعه آن، سه فيدر نيز توسط شركت تام از شركت ABB  خريداري و نصب و راه‌اندازي شد. با توجه به حساسيت بالاي كار و برقدار بودن محوطه موجود و ساير مشكلات، نهايتا با خاموشي داده شده، عمليات راه‌اندازي حفاظت باسبار انجام و با برقراري اتصالات باسبار بخش توسعه به باسبار موجود، باسبار توسعه يافته برقدار و فيدر اول توسعه، راه‌اندازي و به شبكه سراسري برق كشور متصل شد.

پروژه توسعه پست 400 كیلوولت نیروگاهی شیروان