سیستم اعلام و اطفاء حریق پست و مخازن سوخت بردسير

  • کارفرما: شركت فولاد سيرجان ايرانيان
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آذر 1391
سیستم اعلام و اطفاء حریق پست و مخازن سوخت بردسير