احداث پست 400.132 كیلوولت جاجرم

  • کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه اي خراسان
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: مهر 1393
  • تاریخ پایان: آبان 1394
   پست برق 132/400 كيلوولت جاجرم

پست فشارقوي برق 132/400 کیلوولت جاجرم توسط کارشناسان تام احداث و برقدار شد.
با اتمام فعالیت‌هاي طراحی، تامین، نصب، تست و راه‌اندازي تجهیزات در پست 132/400 کیلوولت جاجرم، این پست به همت کارشناسان تام در بهمن‌ماه سال 1394برق دار شد.
لازم به ذکر است که پست برق مذکور در شهر جاجرم واقع در 130 کیلومتري شمال غرب بجنورد و 220 کیلومتري جنوب شرق گرگان قرار دارد.
 تعریف و احداث پروژه با هدف تغذیه کارخانه آلومیناي جاجرم و شهرك صنعتی منطقه و پایداري بیشتر شبکه سراسري برق صورت گرفته است .
پست برق جاجرم قابلیت کنترل از راه دور به صورت DCS(بدون اپراتور) را نیزدارد.
احداث این پروژه از مهرماه سال 1393 آغاز شد و طراحی ، تامین و اجراي آن طی 15 ماه به پایان رسید.  
احداث پست 400.132 كیلوولت جاجرم