احداث 100 جايگاه تك منظوره CNG

  • کارفرما: قرارگاه سازندگي خاتم الاوصياء (عج)
  • وضعیت پروژه: 96 درصد پيشرفت
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: مهر 1387
  • تاریخ پایان: مرداد 1393

با توجه به عملكرد مطلوب شركت تام ايران خودرو در اجراي پروژه احداث 115 جايگاه سوخت CNG، با توصيه كارفرماي اصلي پروژه ايجاد 100 جايگاه ديگر به اين شركت واگذار شد. كارفرماي اين پروژه شركت قرارگاه خاتم الاوصياء (عج) مي‌باشد. اين پروژه‌ها كه در راستاي طرح ملي حفظ محيط زيست مي ‌باشد به منظور سوخت گيري خودروهاي گاز سوز با فشار ورودي 60 PSI و 250 PSI، در 31 استان كشور در حال اجرا مي‌باشد.

قرارد اين پروژه شامل تامين، ساخت، نصب و راه اندازي تجهيزات 100 جايگاه CNG و دو سال خدمات پس از فروش با مشخصات ذيل مي‌باشد:

  20  دستگاه تجهيزات ايستگاه‌هاي CNG با ظرفيت C1200-P250

50 دستگاه تجهيزات ايستگاه‌هاي CNG با ظرفيت C1500-P250

  30 دستگاه تجهيزات ايستگاه‌هاي CNG با ظرفيت C2000-P250

تاكنون تجهيزات اصلي مربوط به 95 جايگاه ارسال شده كه از آن ميان, 85 جايگاه تحويل دائم گرديده است.

احداث 100 جايگاه تك منظوره CNG