احداث تاسيسات ذخيره سازي و ايستگاه‌هاي اندازه‌گيري ميعانات گازي در عسلويه

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است

احداث تاسيسات ذخيره سازي و ايستگاه‌هاي اندازه‌گيري ميعانات گازي در عسلويه