نوسازي سيستم گاززدايي تحت خلاء VD

  • کارفرما:  ذوب آهن اصفهان
  • وضعیت پروژه: اتمام يافته
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: شهريور 1393
  • تاریخ پایان: مهر 1394

پس از انجام چندين پروژه موفق در ذوب آهن اصفهان، اين شركت اصلاح سيستم گاززدايي در بخش فولاد سازي با ارزش تقريبي 61 ميليارد ريال و 2.1 ميليون يورو را نيز به متخصصان شركت تام سپرد.  اين پروژه در اواسط سال 1393 آغاز گشته و هم اكنون در مراحل پاياني خود به سر مي برد. در اين پروژه، كنسرسيومي متشكل از تام ايران خودرو، و شركت اتريشي INTECO متقبل بازطراحي و پياده سازي سيستم گاززدايي در توليد فولاد توليد شده ذوب آهن اصفهان گشتند.

گاززدايي، يكي از روش هاي بالا بردن خلوص ذوب در صنايع فولادسازي است كه در آن با تزريق آرگون باعث واكنش دادن ناخالصي ها و دفع ساده تر آن مي گردند.

شراكت با شريك اتريشي كه مسئول طراحي اين پروژه بوده سبب انتقال دانش فني به متخصصان تام شده است تا آنجا كه بسياري از اصلاحات نهايي با پيشنهاد متخصصان تام ايران خودرو محقق مي شده است.

پيش بيني مي شوداين پروژه تا آخر بهار سال 97 به اتمام رسيده و به كارفرما تحويل شود.


نوسازي سيستم گاززدايي تحت خلاء VD