سیستم غبارگیر برش خرسك فولاد خوزستان

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آذر 1386

سیستم غبارگیر برش خرسك فولاد خوزستان