احداث كارخانه احیاء فولاد اردكان

 • کارفرما: شركت مجتمع فولاد اردكان
 • وضعیت پروژه: اتمام یافته
 • تاریخ فعالسازی قرارداد: ارديبهشت 1391
 • تاریخ پایان: آبان 1393

طرح احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی از گندله به روش میدرکس واقع در اردکان با هدف تولید 960 هزار تن در سال، آهن اسفنجی تعریف شده است. محل اجراي پروژه در مجاورت کارخانه هاي گندله سازي اردکان، فولاد ارفع و فولاد غدیر ایرانیان می باشد. نکته‌ي قابل توجه در این پروژه، افزایش ظرفیت عملیاتی معمول کارخانه از 800 هزار تن در سال به 960 هزار تن در سال بوده که با تسلط بر تکنولوژي میدرکس و بومی سازي آن در کشور صورت پذیرفته است. محدوده کار پروژه شامل انجام خدمات مهندسی و تامین کالا، تجهیزات، مواد مصرفی، قطعات یدکی، کارهاي ساختمانی، حمل، نصب، تست و را ه اندازي و خدمات دوره گارانتی می باشد. زیرمجموعه هاي اصلی کارخانه شامل موارد زیر خواهد بود:

 • Core unit
 • كوره
 • ريفورمر
 • ريكوپراتور
 • يوتيليتي
 • توزيع آب
 • برق
 • گاز و هواي فشرده
 • انتقال مواد اوليه و محصول

 


احداث كارخانه احیاء فولاد اردكان