اجراي سيستم اعلام و اطفاي حريق پست 400 كيلو ولت فولاد مباركه اصفهان

  • کارفرما: فولاد مباركه اصفهان
  • وضعیت پروژه: 95 درصد تكميل
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: اسفند 1394

با توجه به قابليت ها و تجربيات موفق تام در زمينه اجراي سيستم هاي اعلام و اطفاي حريق، اين شركت در سال 1394 موفق به جلب اعتماد صنايع فولاد مباركه جهت انجام پروژه اجراي سيستم اعلام و اطفاي حريق پست 400 كيلوولت به ارزش 76 ميليارد ريال در آن شركت شد.

با توجه به نبود برخي زير ساخت ها، متخصصين تام ناچار به طراحي و اجراي مخازن آب، پمپ خانه و مسير لوله هاي آب تا محل پست شدند. تمامي مراحل طراحي، تامين و نصب و اجراي اين پروژه توسط شركت تام صورت گرفته است و .با توجه به محدوديت هاي كاري در پست هاي برق، تام ايران خودرو توانسته با بهره گيري از متخصصان مجرب خود در اين حوزه و برنامه ريزي مناسب، پروژه را به خوبي پيش برده و به پيشرفتي 95 درصدي دست يابد.
اجراي سيستم اعلام و اطفاي حريق  پست 400 كيلو ولت فولاد مباركه اصفهان