دستگاه اسلب برگردان

  • وضعیت پروژه: اتمام يافته
اسلب تخته‌اي فولادي با ماكزيمم ابعاد 12x12x0.25 m3 و با وزن 50 تن است كه بعد از نورد شدن به كويل ورق تبديل مي‌شود. در اين پروسه قبل از نورد نياز به چرخاندن ( برگرداندن) 180 درجه اي آن است و با توجه به وزن زياد و تعداد بالاي اسلب‌ها نياز به دستگاهي براي انجام اين كار است.

تامين يك دستگاه اسلب برگردان براي شركت فولاد هرمزگان به عنوان يكي از بزرگترين توليد كنندگان اسلب به عهده شركت تام محول شد، ضمن وجود گزينه خريد خارجي دستگاه، امكان سنجي ساخت داخل و بومي‌سازي تكنولوژي ساخت دستگاه انجام شد و با ايده گرفتن از طرح‌هاي ساخته شده قبلي و طرح‌هاي دستگاه‌هاي مشابه چيني، هندي و ايتاليايي و با استفاده از تجربيات داخلي و خارجي طراحي و ساخت دستگاه انجام گرفت.

اين پروژه نتيجه به ثمر نشستن تلاش‌هاي گروهي شبانه‌روزي بود كه طي 15 ماه به انجام رسيد.
دستگاه اسلب برگردان