پاركينگ مكانيزه شهرداري تهران

  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • وضعیت پروژه: تکمیل شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آذر 1388
  • تاریخ پایان: آذر 1396

نوع قرارداد : نظارت فني              
محل: تهران- خيابان ايرانشهر
اهداف: نظارت بر اجراي پروژه پاركينگ مكانيزه شهرداري تهران 

جزئيات پروژه
گروه لجستيك شركت تام ايران‌خودرو علاوه بر اجراي دو پروژه انبار مكانيزه و كارگو ترمينال، وظيفه مشاوره و نظارت بر نصب، اجرا، كنترل پروژه و راه‌اندازي پاركينگ مكانيزه ايرانشهر را بر عهده داشته است. اين پروژه در تابستان 1388 آغاز شده و پس از دو سال توسط شهردار تهران در تابستان 1390 افتتاح گرديد. ظرفيت پاركينگ 168 دستگاه (56*3) بوده و در 15 طبقه  (4 طبقه زير زمين) اجرا گرديد. 

پاركينگ مكانيزه شهرداري تهران