پروژه بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت سالن رنگ شماره يك ايران خودرو

  • کارفرما: ايران‌خودرو
  • وضعیت پروژه: در حال انجام
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: بهمن 1394

پروژه رباتيك كردن كابين پاشش سالن رنگ يك در راستاي بهبود كيفيت فرآيند رنگ اين سالن تعريف شده است و مراحل پاياني كار خود را طي مي‌كند.

براي اين منظور 32 ربات پاشش رنگ در اين سالن نصب و 10ربات قديمي نيز برداشته شد. البته يك شاخصه ديگر نيز اين پروژه دارد و آن رنگ كردن داخل بدنه از طريق ربات است، تا پيش ازين تنها بدنه بيروني از طريق ربات رنگ مي‌شد. از ديگر عمليات مربوط به اين پروژه مي‌توان به نصب تجهيزات جانبي براي نصب ربات، تعميرات كابين،‌ لوله‌كشي خطوط رنگ(PMR) و نصب چهار عدد انكلوژر(براي پوليش‌كاري و بهبود كيفيت رنگ) است.

پروژه بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت سالن رنگ شماره يك ايران خودرو