سالن رنگ ايران خودرو خراسان

  • کارفرما: ايران‌خودرو
  • وضعیت پروژه: اتمام يافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1395

سیستمهاي رباتیک و دستی پاشش رنگ خط رنگ شماره یک ایران‌خودرو خراسان با تلاش بی وقفه کارشناسان ربات و الکتریکال تام نصب شد.

این تجهیزات شامل 12دستگاه ربات و 14 سیستم پاششی دستی است. گفتنی است رباتهاي خط یک رکورد در نصب را تجربه کرد به گونه‌اي که این رباتها در یک شیفت کاري(11 ساعت) بدون بروز مشکل در روند تولید نصب شد همچنین نصب کلیه
ملحقات ربات‌ها به انضمام سیستم‌هاي پاششی دستی، سینیکاري، وایرینگ و شیلنگکشی نیز طی یک هفته به انجام رسید.
افزایش کیفیت پاشش رنگ و کاهش قابل توجه پرت رنگ، حذف مشکلات ارگونومیک را همراه خواهد داشت ضمن این
که ظرفیت تولید از 25 به 32 دستگاه در ساعت نیز افزایش پیدا می‌کند. 

سالن رنگ ايران خودرو خراسان