رنگ

خدمات قابل ارائه

اين گروه با كسب قابليت طراحي ، ساخت و اجراي پروژه هاي رنگ خودرو ، واگن قطار و هواپيما با هر ظرفيت و سطح اتوماسيوني به صورت كليد در دست (Turnkey ) كاهش مصارف انرژي و آلاينده هاي زيست محيطي را به عنوان يكي از مهمترين اهداف مد نظر دارد .
خدمات اين گروه :

  • طراحي فرآيند رنگ با توجه به نيازمندي هاي محصول
  • طراحي چيدمان سالن رنگ
  • مدل سازي و شبيه سازي فرآيند تجهيزات
  • بهيه سازي و نوسازي خطوط موجود
  • ارتقاي سطح اتوماسيون در خطوط توليدي
  • مديريت اجرايي پروژه هاي رنگ
  • اراية مشاوره جهت امكان سنجي اقتصادي و اجرايي پروژه هاي رنگ

پروژه بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت سالن رنگ شماره يك ايران خودرو

پروژه رباتيك كردن كابين پاشش سالن رنگ يك در راستاي بهبود كيفيت فرآيند رنگ اين سالن تعريف شده است و مراحل پاياني كار خود را طي مي‌كند. براي اين منظور 32 ربات پاشش رنگ در اين سالن نصب و 10ربات قديمي نيز برداشته شد. البته يك شاخصه ديگر نيز اين پروژه دارد و آن رنگ كردن داخل بدنه از طريق ربات است، تا پيش ازين تنها بدنه بيروني از طريق ربات رنگ مي‌شد. از ديگر عمليات مربوط به اين پروژه مي‌توان به نصب تجهيزات جانبي براي نصب ربات، تعميرات كابين،‌ لوله‌كشي خطوط رنگ(PMR) و نصب چهار عدد انكلوژر(براي پوليش‌كاري و بهبود كيفيت رنگ) است. ادامه مطلب

سایر پروژه ها