بدنه تندر 90

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آذر 1396
  • تاریخ پایان: آذر 1396
تعمیر و نگهداری خط تندر 90 توسط شرکت تام ایران خودرو انجام گرفته است.
بدنه تندر 90