صنایع خودرویی

خدمات قابل ارائه

 • مدیریت پروژه های EPC و Turn Key
 • طراحی Site Plan كارخانه و اجرای آن
 • تامین قطعات یدكی تجهیزات خطوط تولید خودرو
 • محاسبه و تهیه مسیر گردش مواد و مسیرهای تردد در سالن‌ها و كارخانجات
 • طراحی فرآیند (Process)
 • طراحی، ساخت و تامین كلیه تجهیزات كارخانه خودرو سازی
 • نصب و راه‌اندازی
 • تهیه و ارائه آموزش‌های تخصصی
 • ارائه خدمات پس از فروش
 • ارائه مشاوره در تمام حوزه های صنایع خودرویی
 • نگهداری و تعمیرات خطوط و تجهیزات تولیدی