پروژه اعلام و اطفاء حریق متروی شیراز

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است

پروژه اعلام و اطفاء حریق متروی شیراز