طراحی، تامین و اجرای تله‌كابین دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

  • وضعیت پروژه: در دست انجام
این پروژه با هدف جابجایی دانشجویان و اساتید و کارمندان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران تعریف شده و قرار است با همکاري شرکت تام و Doppelmayr اتریش که ازمعتبرترین سازندگان متخصص در تامین اقلام تله کابین است، تكميل شود. در مناقصه بین‌المللی طراحی، تامین و اجراي تله‌کابین داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تام با تکیه بر دانش فنی موجود و نیز شناسایی و عقد قرارداد تامین تجهیزات شریک خارجی خود اقدام به شرکت در مناقصه مذکور کرد که با کسب بالاترین امتیاز فنی در رقابت با سایر شرکتکنندگان بینالمللی دیگر( Leitner ایتالیا و POMA فرانسه) به عنوان پیمانکار انتخاب شد. این پروژه که داراي 18 دکل، چهار ایستگاه، طول مسیر 1742 متر، قابلیت حجم جابجایی مسافر دو هزار نفر در ساعت با زمان تقریبی 9 دقیقه و 77 کابین است.  حجم جابجایی مسافر در هر ساعت در هر جهت دوهزارنفر است.
طراحی، تامین و اجرای تله‌كابین دانشگاه علوم و  تحقیقات تهران