شرکتهای تابعه

شركت تام ایران خودرو در راستای فعالیت خود اقدام به مدیریت یا سرمایه گذاری در سایر شركت ها و موسسات نموده است .شركت قالب های صنعتی ایران خودرو (IKID)

طراحی و ساخت قالب و پنل گیج خودرو و سیستم های مورد نیاز خطوط تولید خودروسازی

شركت ماشین ابزار ایران خودرو

طراحی و ساخت ماشین آلات مخصوص با ظرفیت تولید ماهانه 150 تن و دارای توانمندی در حوزه های ماشینكاری،كانوایر، پالت سازی، سازه های فلزی و مجموعه سازی