دفاتر بین الملل تام

شركت تام از دفاتر بین‌الملل خود برای عقد شراكت های تجاری با صاحبان تكنولوژی روز دنیا و تامین و ساخت تجهیزات خارجی و تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید این تجهیزات استفاده می نماید.

 

 

دفاتر بین الملل تام