گواهینامه ها و جوایز

گواهینامه ها و جوایز
 • تندیس شركت برتر دانشی كشور Iran MAKE Award
 • سیستم مدیریت یكپارچه IMS
 • تندیس سیمین جایزه مدیریت مالی
 • گواهینامه های صلاحیت پیمانكاری و طرح و ساخت
 • رتبه A در ارزیابی شركت های EPC سازمان مدیریت صنعتی
 •  تندیس بلورین سرآمدی منابع انسانی 
 • پروانه بهره‌برداری مونتاژ ربات از وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • گواهینامه صلاحیت در دو رشته تعمیر و نگهداری، ساختمان و ماشین آلات و امور بهره برداری از تاسیسات
 • HSE-MS2
 • BS OHSAS 18001
 • ISO 9001
 • ISO 14001
اختراعات
 • دستگاه اسلب برگردان
 • مواد ویسكوز بالا
 • گان flexible چسب زنی
 • سیستم بینایی تشخیص موقعیت ورق در خطوط پرس
 • میز سنترینگ هوشمند
 • ربات گنتری پنوماتیك ( سه درجه آزادی )
 • منیپولیتور هوشمند
 • منیپولیتور كابلی
 • منیپولیتور كابلی توان بالا
 • دستگاه مخصوص جوش التراسونیك
 • سوئیچ مونوریل
 • دستگاه تیوب پركن
تندیس چهارم
تندیس چهارم
تندیس سوم
تندیس سوم
تندیس دوم
تندیس دوم
تندیس اول
تندیس اول