تاریخچه شرکت تام

تاریخچه تام
  • آغاز فعالیت با هدف ارائه راهكارهای نوین مهندسی
  • حركت در راستای استغاده كارا و كارآمد از علوم نوین و اتوماسیون پیشرفته
تاریخچه تام
  • الگوگیری از شركت‌های صاحب‌نام خودرویی جهت ارائه خدمات به ایران‌خودرو
  • ایجاد گروه‌های قالب، بدنه، رنگ، پرس، ریخته‌گری، سیستم‌های مكانیكی
تاریخچه تام

طراحی، ساخت و نصب خطوط مونتاژ موتور، بدنه، رنگ، ماشین كاری سیلندر و سر سیلندر و سایر تجهیزات خطوط شركت ایران خودرو

تاریخچه تام

شناسایی و حضور در بازارهای نفت و گاز ، صنایع معدنی، صنایع ریلی ، نیرو و اتوماسیون صنعتی با تكیه بر توانمندی‌ها و تجربیات در اجرای پروژه‌های صنعتی

تاریخچه تام

شناسایی و حضور در بازار صنایع تولیدی نظیر صنایع غذایی، كشاورزی و دارویی با هدف انتقال دانش و تجربیات مهندسی و اجرای دسیپلین های تخصصی در این صنایع