طراحی و مهندسی

شرکت تام با ارائه راهكارهای مهندسی و بدیع، ارائه ی خدمات مهندسی را در كلیه ی سطوح فرآیندی دارا می باشد. گستره‌ی این خـدمات از طـراحی تجهیزات مخصوص آغاز شده و طراحی خطوط تولید و در سطوح بالاتر، طراحی كامل یك پلنت به همراه تمامی زیر مجموعه ها و واحد های جانبی آن را شامل می شود.

گستره خدمات مهندسی

طراحی و مهندسی فرآیند ( فرآوری مواد معدنی و فلزی، نفت و گاز و پتروشیمی، فولاد سازی ، نیروگاه و ...)
طراحی و مهندسی انواع ابزار دقیق، سیستم های كنترل و اتوماسیون های صنعتی
طراحی و مهندسی كلیه تاسیسات مكانیكی و الكتریكی و ایمنی و حفاظتی
طراحی و مهندسی كلیه تاسیسات مخابراتی و اطلاعاتی پلنت های صنعتی
طراحی و مهندسی سیستمهای اتوماتیك انتقال و انبارش مواد
طراحی و مهندسی كلیه عملیات عمرانی
طراحی، مهندسی و معماری كلیه ابنیه صنعتی و اداری
طراحی و مهندسی خطوط مونتاژ
طراحی و مهندسی انواع تجهیزات
طراحی و مهندسی خطوط رباتیك