طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی

ارائه انواع خدمات در حوزه اتوماسیون صنعتی / طراحی و ساخت انواع ماشین‌های مخصوص / طراحی و اجرای خطوط تولید طراحی و ساخت منیپولیتورهای صنعتی / آموزش كاربری انواع سیستم‌های رباتیك

طراحی

خدمات قابل ارائه در این حوزه عبارتنداز:

 • طراحی فرآیندهای پایه و تفصیلی
 • تهیه مدل سه بعدی تجهیزات
 • شبیه سازی سلول رباتیك و انتخاب/ جانمایی ربات
 • طراحی و انتخاب ابزار ربات (گان جوشكاری نقطه‌ای/ قوسی، گان پاشش/سیلرزنی، گریپر، هنگر و ...)
 • طراحی دستی و تحلیل اجزای محدود سازه‌های ماشین‌آلات صنعتی برای بارهای مختلف
 • طراحی سیستم های هیدرولیك و نیوماتیك
 • اخذ تایید طراحی از مشتری بر اساس الزامات آیین نامه‌های مورد توافق
 • تهیه نقشه ساخت، جانمایی، هیدرولیك و پنیوماتیك
 • تهیه لیست خرید اجزا
 • تهیه دستورالعمل تعمیراتی و نگهداری
 • نظارت بر طراحی‌های برون سپاری شده و صحه‌گذاری آن‌ها
 • انجام تمام مراحل با توجه به تجربیات قبلی و درس‌های آموخته (Lesson Learned) از پروژه‌های انجام شده
 • تهیه پیشنهاد فنی و بازرگانی

تامین تجهیزات

 • ارزیابی تامین‌كنندگان و سازندگان
 • همكاری با واحدهای ارتباط صنعتی
 • تامین به‌موقع از داخل و خارج
 • مذاكرات فنی و بازرگانی با تامین‌كنندگان خارجی
 • بازرسی قبل، حین و پس از ساخت
 • صحه گذاری اسناد ساخت بر اساس آیین‌نامه‌های مورد توافق

نصب و راه‌اندازی

 • انجام امور نصب بر اساس چك لیست‌های موجود
 • انجام تست‌های SAT و FAT
 • انجام تست‌های عملكردی، جوش، رنگ و ...
 • برنامه نویسی و Teach ربات/ كد نویسی
 • بهینه سازی خطوط رباتیك (به ویژه خطوط پرس) به منظور افزایش تولید