اجرا، نصب و راه اندازی

شركت تام با استفاده از متخصصین با تجربه، طیف كاملی از خدمات درحوزه اجرا، نصب و راه اندازی پروژه ها را ارائه می نماید .

مهارت تام در برنامه ریزی و كنترل پروژه ، منجر به اجرای ایمن ، به موقع و اثربخش پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی گردیده است .

نصب و راه اندازی تجهیزات اصلی پلنت های بزرگ صنعتی
نصب و راه اندازی سیستم های اتوماسیون و كنترل و ابزار دقیق
اجرای كلیه عملیات ساختمانی ، ابنیه و سیویل
نصب و راه اندازی سیستم های ایمین و حفاظتی
ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات و تاسیسات مكانیكی و الكتریكی
انجام كلیه تست های مورد نیاز راه اندازی
آموزش كامل بهره برداری و نت پرسنل كارفرما