تاریخ:۱۳۹۹/۱۱/۲۷

تام واحد فنی و مهندسی برتر در سال 1399 شد

تام واحد فنی و مهندسی برتر در سال 1399 شد
شركت تام ايران خودرو در نهمين اجلاس برگزار شده از سوي معاونت آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صمت به عنوان واحد نمونه فني و مهندسي كشور انتخاب شد.
پس از بررسي اسناد ارسالي از سوي 58 شركت و پيمانكار در بخش فني و مهندسي شركت تام ايران خودرو به عنوان واحد نمونه فني و مهندسي كشور در سال 99 معرفي شد.
از موارد حائز اهميت در انتخاب شركت تام به اين عنوان، فعاليت در پروژه‌هاي صنعتي، معدني و تجاري، تدوين نرم افزار مهندسي و نيز فعاليت در بخش صادرات توان فني و مهندسي است.
به واسطه اخذ اين مدرك كه جزو معتبرترين نشان هاي اهدا شده از سمت وزارت صمت به پيمانكاران طراحي و ساخت است، زين پس در كليه مناقصات در بخش توان فني و مهندسي امتياز كامل دريافت خواهد شد و از ديگر مزاياي كسب رتبه فني و مهندسي برتر اخذ تسهيلاتي در پروانه‌هاي بهره‌برداري از اين وزارت‌خانه است.
 ضمن اين كه اخذ اين گواهينامه پيش‌زمينه براي دريافت رتبه ي مشاور (بخش فني و مهندسي) از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري است.
 در اين ارزيابي بخش‌هايي از قبيل فعالیت در پروژه‌هاي صنعتی، معدنی و تجاري، تدوین نرم افزار مهندسی، فعالیت در بخش صادراتي، نوآوري، ابتکار و دانش فنی و تدوین استاندارد ، مدیریت ارزیابی و رضایتمندي مشتریان از سوي معاونت آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صمت  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.
captcha