وارد کردن فیلدهایی که با علامت * مشخص شده‌اند، اجباری می‌باشد.  

مشخصات اصلی

تاریخ :*
نام :*
نام خانوادگی :*
نام پدر:*
جنسيت:*

محل تولد:*
تاریخ تولد:*
کد ملی :*
شماره شناسنامه:*
وضعیت تأهل:*

دين:*

سایر مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی همسر:*
شغل همسر :
تحصیلات همسر :*
تعداد فرزندان :
محل کار پدر:*
شغل پدر:*
تحصیلات پدر:
تعداد خواهران :
تعداد برادران:
بارگذاری عکس (حداکثر 512 کیلوبایت) :

نظام وظیفه

وضعیت نظام وظیفه :*
علت معافیت :*
تاریخ پایان خدمت :
تاریخ شروع خدمت :

آدرس

آدرس محل سکونت :*
تلفن ثابت :
تلفن همراه :*
آدرس الکترونیکی :
وضعیت سکونت :


مشخصات شخصی كه در صورت لزوم بتوان توسط وی با شما تماس گرفت

نسبت:
نام و نام خانوادگی :
تلفن :

معرف

نام و نسبت اقوام و دوستانی که در این شرکت کار می‌کنند:
نام و نام خانوادگی معرف :

وضعیت تحصیلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی :*
رشته تحصیلی:*
گرایش :*
نام آموزشگاه :*
معدل :
تاریخ آغاز :
تاریخ پایان :

مقطع تحصیلی :
رشته تحصیلی :
گرایش :
نام آموزشگاه :
معدل :
تاریخ آغاز :
تاریخ پایان :

مقطع تحصیلی :
رشته تحصیلی :
گرایش :
نام آموزشگاه :
معدل :
تاریخ آغاز :
تاریخ پایان :

وضعیت فعلی :

عنوان پایان نامه :
وضعیت فعلی :*

دوره های آموزشی و مهارت ها :

عنوان دوره/مهارت:
نام آموزشگاه :
میزان مهارت :
خودآموزی :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
مدت دوره
توضیحات :

عنوان دوره/مهارت:
نام آموزشگاه :
میزان مهارت :
خودآموزی :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
مدت دوره
توضیحات :

عنوان دوره/مهارت:
نام آموزشگاه :
میزان مهارت :
خودآموزی :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
مدت دوره
توضیحات :

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی :

نام نرم افزار :
میزان آشنایی :

نام نرم افزار :
میزان آشنایی :

نام نرم افزار :
میزان آشنایی :

آشنایی با زبان های خارجی:

نام زبان :
میزان آشنایی :

نام زبان :
میزان آشنایی :

نام زبان :
میزان آشنایی :

سوابق کاری :

نام شرکت :
زمینه فعالیت شرکت :
سمت :
آخرین حقوق دریافتی (ریال) :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
مدت پرداخت بیمه :
علت خاتمه همکاری :

نام شرکت :
زمینه فعالیت شرکت :
سمت :
آخرین حقوق دریافتی (ریال) :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
مدت پرداخت بیمه :
علت خاتمه همکاری :

نام شرکت :
زمینه فعالیت شرکت :
سمت :
آخرین حقوق دریافتی (ریال) :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
مدت پرداخت بیمه :
علت خاتمه همکاری :

سایر مشخصات

شغل درخواستی :
تاریخ شروع همکاری :

حقوق تمام وقت :
حقوق پاره وقت :
تصمیم عزیمت به خارج از کشور را دارید؟*
آیا به لحاظ جسمی و روحی دچار مشکلی هستید؟
اطلاعاتی دیگری که ممکن است در استخدام موثر باشد:
توضیحات اضافی:
بارگذاري رزومه:
کد نمایش داده شده را وارد کنید
captcha