تامين و نصب تجهيزات سرچاهي منطقه خانگيران

  • کارفرما: شركت نفت مناطق مركزي ايران
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: خرداد 1394
  • تاریخ پایان: بهمن 1395

پروژه تامين كالا و احداث تسهيلات سرچاهي و خط لوله جرياني چاه‌هاي ميدان گازي خانگيران

بخش اجراي اين پروژه به پايان رسيده و بخش تامين آن در جريان مي باشد . كل پروژه 78 درصد پيشرفت دارد و بخش اجرا 100 درصد و بخش تامين 70 درصد .

كارفرما شركت نفت مناطق مركزي مي باشد.

محل اجراي پروژه سايت خانگيران در فاصله 50 كيلومتري شهر سرخس بوده است .

موضوع پيمان تهيه كالا و احداث تسهيلات سرچاهي و خط لوله جرياني چاه W004S ميدان خانگيران

شروع پيمان از خرداد ماه 94 بوده و در بهمن 95 كار اجرا به اتمام رسيده است .


تامين و نصب تجهيزات سرچاهي منطقه خانگيران