تصاوير برگزيده‌ از پروژه‌های تام


 
 
"تام نامه" تلاش دارد ضمن معرفی هرچه بهتر شرکت تام به عنوان بازوی پرتوان مهندسی ایران خودرو، به معرفی گروه ها و واحدهای مختلف شرکت، ارایه آخرین اخبار خانواده تام، عملکرد و دستاوردهای شرکت در حوزه های کسب وکار جدید، گزارش ها و مقالات فنی همکاران نیز بپردازد.

 


پيوندها:               

ايران - تهران - کيلومتر 8 بزرگراه شهيد لشگری (مخصوص کرج)

  9821-44520352-5+         9821-44503960+          info@tam.co.ir  

این سایت تحت حمایت قانون حق التالیف بوده و کلیه حقوق متعلق به شرکت تام ایران خودرو است.