کنترل و ابزار دقیق

خدمات قابل ارائه

 • طراحی، تامین و اجرای كامل خطوط راه آهن شهری و بین شهری بصورت كلید در دست 
 • طراحی، تامین و اجرای بخش‌های سیویل، تجهیزات الكتریكال و مكانیكال خطوط ریلی درون شهری و بین شهری شامل: 
  • طراحی معماری ایستگاه‌های مرتبط با خطوط ریلی درون شهری و برون شهری
  • اجرای عملیات سیویل و سازه مسیر، احداث ایستگاه ها، دپو، توقفگاه، ساختمان‌های كنترل مركزی خطوط ریلی درون شهری و برون شهری
  • زیرسازی و روسازی خطوط ریلی درون شهری و برون شهری
  • اجرای زیرگذرها، پل‌ها و تونل‌های شهری و بین شهری
  • سیگنالینگ، كنترل و مخابرات
  • تامین توان، پستهای توزیع و كشش، شبكه بالاسری و انتقال توان
  • اعلام و اطفاء حریق
  • تهویه تونل، ایستگاه ها و ساختمان های كنترل
  • سیستم مانیتورینگ تجهیزات BMS و SCADA
  • سیستم مانیتورینگ تجهیزات BMS و SCADA
  • آسانسور و پله برقی
  • سیستم های خودكار كنترل و صدور بلیط
  • تجهیزات دپو
  • تامین ناوگان مورد نیاز خطوط ریلی درون شهری و برون شهری (قطار سبك شهری، مترو، لوكوموتیو، مونوریل)
  • آسانسور و پله برقی
  • خدمات پس از فروش.

نوسازی سیستمهای كنترل و ابزار دقیق مس سرچشمه

اين پروژه كه سال 1390 با حضور رييس جمهور وقت افتتاح شد، اولین تجربه بزرگ یک شرکت داخلی در کشور محسوب می‌شود كه بدون حضور کارشناسان خارجی در کرمان و با دانش كارشناسان تام به اجرا رسيد. مهندسی، تامین، ساخت، نصب و راه‌اندازي سیستم کنترل و ابزار دقیق این مجتمع با توجه به فناوري روز تولید مس و بدون توقف در روند تولید انجام شده است.با اجراي این پروژه دانش فنی اتوماسیون صنعتی و سیستم کنترل پروسه تولید مس توسط شرکت تام ایران خودرو بومی‌سازي شد. از دستاوردهاي این پروژه می‌توان به کاهش توقفات، افزایش بهره‌وري، افزایش تولید، تسهیل در نگهداري و تعمیرات و ایجاد زیرساخت مدیریت تولید اشاره کرد. این پروژه شامل 18 اتاق کنترل محلی و یک... ادامه مطلب

سایر پروژه ها