سالن مونتاژ و تكميل كاري شماره 4 ايرانخودرو

  • وضعیت پروژه: تکمیل شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آذر 1396
  • تاریخ پایان: آذر 1396
سالن مونتاژ و تكميل كاري شماره 4 ايرانخودرو