سايت خودروسازي ايران‌خودرو در جمهوري آذربايجان(نفت چاله)

  • کارفرما: ايران‌خودرو
  • وضعیت پروژه: در حال انجام
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: مهر 1396

پروژه سالن تريم سايت خودروسازي نفت چاله آذربايجان با هدف توليد سالانه 10هزار دستگاه از محصولات خانواده دنا از سوي كارشناسان تام ايران‌خودرو در حال راه‌اندازي است.
با توجه به اهميتي كه اين پروژه به لحاظ صادراتي براي ايران‌خودرو خواهد داشت، كليه فرآيندهاي كاري در بخش‌هاي مختلف آن به طور ويژه و متمركز از سوي تام در حال پيگيري است به گونه‌اي كه اين پروژه صادراتي،  پس از ابلاغ به تام از ابتداي مهرماه تاكنون بيش از 53درصد پيشرفت فيزيكي داشته و مقرر شده عمليات تامين تجهيزات خط، لجستيك نصب و راه‌اندازي از سوي تام انجام شود.
در اين سرمايه‌گذاري مشترك بين ايران‌خودرو و آذربايجان كه به ترتيب سهم هركدام 25 و 75درصد است، يك سالن تريم(تزيينات) با سطح اتوماسيون نيمه اتوماتيك تعريف شده است كه تا نيمه اول سال آينده توليد انبوه كارخانه نيز آغاز خواهد شد.
عمليات سيويل و سازه با توجه به قرارداد، از سوي طرف آذربايجاني انجام مي‌شود.
اين پروژه در زميني  به مساحت 68هزار متر مربع و در شهر ساحلي نفت چاله آذربايجان در كنار درياي خزر احداث خواهد شد.

محموله‌هاي صادراتي شركت تام در راستاي تجهيز سايت خودروسازي ايران‌خودرو در جمهوري آذربايجان(نفت چاله) به اين كشور هم‌‌اكنون ارسال شده است.

اين محموله‌ها، حاوي تجهيزات كنار خطي، اسكيدهاي خط تريم و برخي اقلام ديگر بود، در محل سايت پروژه تحويل شد.

سايت خودروسازي ايران‌خودرو در جمهوري آذربايجان(نفت چاله)