دستگاه ورق‌برگردان سالن پرس جنوبي ايران خودرو

  • کارفرما: ايران‌خودرو
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: دی 1393
  • تاریخ پایان: بهمن 1393
كار پروژه دستگاه ورق‌برگردان مجهز به سيستم اتوماتيك، از نصب و را‌ه‌اندازي  اين دستگاه در "سالن پرس 3" ايران خودرو به انجام رسيد.
افزايش ايمني اپراتور، وجود سيستم تغذيه اتوماتيك و افزايش سرعت دستگاه از مهمترين مزيت‌هاي اين دستگاه است. سيستم مكانيك و انتخاب مدار هيدروليك اين دستگاه در مقايسه با نمونه قبلي به نحوي طراحي شده كه امكان حركت بلانك(ورق اوليه قالب‌هاي پرسي) را غير ممكن كرده و با سيستم تغذيه اتوماتيك خطاي اپراتوري و خطر جاني اپراتور را به صفر مي‌رساند. طراحي قطعات به صورت چپ و راست در بدنه خودرو، ضرورت وجود اين دستگاه را در پرس شاپ اجتناب ناپذير مي‌كند. با توليد بلانك توسط يك قالب و چرخش توسط دستگاه ورق برگردان، علاوه بر صرفه‌جويي در ساخت قالب‌هاي بلانك، امكان برنامه‌ريزي و لجستيك متناسب با توليد را امكان‌پذير مي‌كند.
دستگاه ورق‌برگردان سالن پرس جنوبي ايران خودرو