خط تولید خودرو رانا با ظرفیت 20 خودرو بر ساعت

  • کارفرما: شركت ايران خودرو
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است

خط تولید خودرو رانا با ظرفیت 20 خودرو بر ساعت