خط تولید بدنه پژو 206 با ظرفیت 42 دستگاه در ساعت

  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آذر 1396
  • تاریخ پایان: آذر 1396
خط تولید بدنه پژو 206 با ظرفیت 42 دستگاه در ساعت