تأمین خطوط پرس IKID-G3

  • کارفرما:  شركت قالب‌هاي صنعتي ايران‌خودرو IKID
  • وضعیت پروژه: تکمیل شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آذر 1382
  • تاریخ پایان: آذر 1396

مشخصات پروژه:
نوع قرارداد: داخلی
محل:  شركت قالب‌هاي صنعتي ايران‌خودرو IKID 
اهداف: توليد قطعات پرسي محصولات ايران‌خودرو 
تعداد خطوط : 3 x G3 Tandem Production Press Line
ظرفيت هاي خطوط پرس:

  
a)1000/630/630/630/630 Tons
b)800/630/315/315 Tons
c)800/630/315/315/315 Tons

اتوماسيون خط پرس : رباتيك
محصول توليدي : توليد قطعات پرسي

تأمین خطوط پرس IKID-G3