ایجاد خط بدنه پژو 405 ایران‌خودرو خراسان

  • کارفرما: ایران‌خودرو خراسان
  • وضعیت پروژه: تكمیل شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آذر 1386
  • تاریخ پایان: آذر 1396
مشخصات پروژه:
نوع قرارداد: داخلی
محل: ایران خودرو خراسان
اهداف: ایجاد اولین سایت تولید محصولات ایران‌خودرو در خارج از مركز
ظرفیت خط تولید : 18 دستگاه در ساعت
تعداد جیگ : 68 دستگاه
میزان اتوماسیون : 15%
محصول تولیدی : پژو 405 و پژو پارس
ایجاد خط بدنه پژو 405 ایران‌خودرو خراسان