وارد کردن فیلدهایی که با علامت * مشخص شده‌اند، اجباری می‌باشد.

مشخصات اصلی

نام :*
نام خانوادگی :*
جنسیت :*
تاریخ تولد:*
شماره شناسنامه:*
کد ملی :*
محل تولد:*
دین :*
نام پدر:*
وضعیت تأهل:*

سایر مشخصات فردی

تحصیلات پدر
شغل پدر:
محل کار پدر:
تعداد برادران:
تعداد خواهران :
نام و نام خانوادگی همسر:
تحصیلات همسر :
شغل همسر :
تعداد فرزندان :
بارگذاری عکس (حداکثر 512 کیلوبایت) :

نظام وظیفه

وضعیت نظام وظیفه :
تاریخ شروع خدمت :
تاریخ پایان خدمت :
علت معافیت :

آدرس

آدرس محل سکونت :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
آدرس الکترونیکی :
وضعیت سکونت :


مشخصات شخصی كه در صورت لزوم بتوان توسط وی با شما تماس گرفت

نام و نام خانوادگی :
نسبت:
تلفن :

معرف

نام و نام خانوادگی معرف :
نام و نسبت اقوام و دوستانی که در این شرکت کار می‌کنند:

وضعیت تحصیلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی :
رشته تحصیلی :
گرایش :
نام آموزشگاه :
معدل :
تاریخ آغاز :
تاریخ پایان :

مقطع تحصیلی :
رشته تحصیلی :
گرایش :
نام آموزشگاه :
معدل :
تاریخ آغاز :
تاریخ پایان :

مقطع تحصیلی :
رشته تحصیلی :
گرایش :
نام آموزشگاه :
معدل :
تاریخ آغاز :
تاریخ پایان :

وضعیت فعلی :

عنوان پایان نامه :
وضعیت فعلی :

دوره های آموزشی و مهارت ها :

عنوان دوره/مهارت:
نام آموزشگاه :
میزان مهارت :
خودآموزی :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
مدت دوره
توضیحات :

عنوان دوره/مهارت:
نام آموزشگاه :
میزان مهارت :
خودآموزی :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
مدت دوره
توضیحات :

عنوان دوره/مهارت:
نام آموزشگاه :
میزان مهارت :
خودآموزی :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
مدت دوره
توضیحات :

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی :

نام نرم افزار :
میزان آشنایی :

نام نرم افزار :
میزان آشنایی :

نام نرم افزار :
میزان آشنایی :

آشنایی با زبان های خارجی:

نام زبان :
میزان آشنایی :

نام زبان :
میزان آشنایی :

نام زبان :
میزان آشنایی :

سوابق کاری :

نام شرکت :
زمینه فعالیت شرکت :
سمت :
آخرین حقوق دریافتی (ریال) :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
مدت پرداخت بیمه :
علت خاتمه همکاری :

نام شرکت :
زمینه فعالیت شرکت :
سمت :
آخرین حقوق دریافتی (ریال) :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
مدت پرداخت بیمه :
علت خاتمه همکاری :

نام شرکت :
زمینه فعالیت شرکت :
سمت :
آخرین حقوق دریافتی (ریال) :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
مدت پرداخت بیمه :
علت خاتمه همکاری :

سایر مشخصات

شغل درخواستی :
تاریخ شروع همکاری :

حقوق تمام وقت :
حقوق پاره وقت :
تصمیم عزیمت به خارج از کشور را دارید؟
آیا به لحاظ جسمی و روحی دچار مشکلی هستید؟
اطلاعاتی دیگری که ممکن است در استخدام موثر باشد:
توضیحات اضافی:
کد نمایش داده شده را وارد کنید
captcha