تصاوير برگزيده‌ از پروژه‌های تام


عنوان همه
سال انتشار:
جستجو در عنوان
جستجو
طراحي ايمن خطوط خودكار توليد كارخانه اي

روشهاي كنترل تجهيزات ابزار دقيق در فرآيند

بررسي نقش مديريت دانش در اجراي بموقع پروژه ها

بررسي سيستم مولتي پلكس خودرو

پيمانكاران بزرگ ؛ سازندگان آينده‌ي جوامع بشري

رباتيك پزشكي

درمان سرطان با ربات سايبرنايف KUKA –

كنترل كيفيت چسب زني شيشه خودرو با استفاده از سيستم بينايي

آشنايي با سيستم هاي گازي اطفاء حريق اتوماتيك FM200

اسكيد شويي رباتيك خط رنگ 2 ايران خودرو

Page 1 of 1 (10 items)Prev[1]Next


پيوندها:               

ايران - تهران - کيلومتر 8 بزرگراه شهيد لشگری (مخصوص کرج)

  9821-44520352-5+         9821-44503960+          info@tam.co.ir  

این سایت تحت حمایت قانون حق التالیف بوده و کلیه حقوق متعلق به شرکت تام ایران خودرو است.